Actividades medioambientais

Para alcanzar os obxectivos que nos propuxemos, comprometémonos a adoptar as seguintes medidas ambientais:

 • Reducir, na medida do posible, o uso de plásticos dun só uso no Colexio.

 • Empregar os Bos Días como ferramenta de difusión e motivación para tratar a temática ambiental nos Bos Días, poñendo en valor actitudes de respecto e coidado do medio ambiente.

 • Crear unha horta escolar no patio interior de Educación Infantil co que aprender e observar os procesos naturais.

 • Evitar imprimir todos aqueles documentos que non sexan estritamente necesarios.

​​

 • Crear unha páxina web,  por parte dos alumnos de 2º de bacharelato, para dar a coñecer o traballo do equipo BoscoGreen a toda a Comunidade Educativa-Pastoral.

​​

 • Facilitar a reciclaxe a través da colocación de tres tipos de papeleiras que permitan a separación de: papel-cartón, plásticos-envases e residuos orgánicos.

 • Formar, comunicar e educar aos distintos membros da Comunidade Educativo-Pastoral na práctica ecolóxica (alumnado, profesorado, persoal de administración e servizos e familias).

 • Ambientar as aulas e corredores con cartelaría ecoloxista e de consumo responsable dos recursos.

 • Fomentar actividades ecolóxicas, como un desfile de roupa elaborada con residuos plásticos para concienciar da importancia de reducir os residuos que xeramos.

 • Reducir o impacto ambiental do Colexio derivado do uso de electricidade, calefacción e auga.

 • Contextualizar actividades plantexadas ós alumnos no tema da ecoloxía e a optimización de recursos.