O equipo BoscoGreen está formado polos seguintes profesores:

Ademais forman parte do equipo os seguintes alumnos e alumnas como delegados/as de campañas das súas aulas:

Quen somos?